Hvad er hypnose

Hypnoterapi

Se nederst:

Hypnose

I den normale bevidste tilstand opleves og bearbejdes mange forskellige stimuli og sansninger samtidigt. I den hypnotiske trancetilstand fokuseres opmærksomheden på kun én ting. Omgivelserne i øvrigt bliver mindre væsentlige og træder i baggrunden. Dette er et fænomen, som også forekommer under ganske almindelige dagligdags omstændigheder, som f.eks. når man falder i staver, dagdrømmer, bliver opslugt af en god bog, en film eller et stykke musik, jogger, kører bil eller bliver særligt koncentreret om en arbejdsopgave.

Næsten alle mennesker kan hypnotiseres – nogle få er meget påvirkelige, og nogle få næsten upåvirkelige. Dette at kunne gå i en hypnotisk trancetilstand er en medfødt evne, der er forholdsvis stabil gennem hele livet.

I behandlingsmæssig sammenhæng kan trancetilstande benyttes til at afhjælpe en række fysiske og psykiske problemer.

Basale forudsætninger for den moderne kliniske anvendelse af hypnose er:

– at gå i trance er ganske frivilligt.

– under hypnose bevarer du kontrollen med, hvad du foretager dig. Du kan ikke bringes til at handle på en måde, som du under andre omstændigheder ikke ville have gjort.

– trancetilstanden giver mulighed for at opdage muligheder og udvikle ressourcer hos dig selv.

Hvordan kan hypnose anvendes?

Trancetilstande kan med fordel anvendes i mange situationer i forbindelse med lægebehandling, tandlægebehandling og psykoterapi.

Nogle eksempler:

– Forberedelse til kliniske undersøgelser, bedøvelse og operation, både hos lægen, tandlægen og på sygehuset. Hypnosen bruges her til at mindske nervøsitet, muskelspændinger og smerteoplevelse.

– I forbindelse med en lang række kroniske sygdomme kan hypnose ligeledes anvendes til at påvirke kroppens reaktioner, herunder muskelspændinger og smerteoplevelse. Læger anvender således hypnose som en del af behandlingen af kronisk hovedpine, migræne, andre langvarige smertetilstande, allergiske sygdomme, blodtryksforhøjelse, irritabel tyktarm, ufrivillig vandladning m.fl.

Hypnoses virkning på kropslige funktioner kan bidrage til hurtigere opheling efter skader og operationer.

Hypnose kan således også med fordel anvendes i forbindelse med graviditet og fødsel.

– Psykoterapeutisk kan hypnose bl.a. anvendes i behandlingen af fobier og andre angsttilstande, depression, søvnbesvær, spiseforstyrrelser og uhensigtsmæssige vaner som f.eks. rygning. Hypnose kan være til hjælp ved stresshåndtering og bearbejdning af svære følelser.

– Hypnose kan også anvendes til at øge præstationsevnen i forbindelse med arbejde og idræt, til at stimulere kreativitet og til at bedre kommunikative færdigheder.

 Hvordan foregår det?

Under induktion af den hypnotiske trancetilstand bortledes opmærksomheden fra ydre påvirkninger og fokuseres på indre sansninger og oplevelser. Som regel tilstræbes en fysisk afslapning af kroppen som indledning til det videre arbejde under hypnose. Der er tale om en afslapning af kroppens muskler, der oftest ledsaget af en langsommere og dybere vejrtrækning samt langsommere og roligere puls.

Hypnose er imidlertid ikke en stereotyp afslapningsøvelse, men en individuel behandling, som skræddersys til hver enkelt person.

Hypnoterapi

Ved hypnoterapi hjælpes klienten, hvis der kommer ting frem der skal der skal behandles terapeutisk.