Mandegruppe

Udsat indtil videre på grund af corona.

Mandegruppe 2,5time/uge i 8 uger

Mænd har større risiko end kvinder for at gå ned med flaget efter en skilsmisse eller er parbrud. Og de har tit sværere end kvinder ved at søge hjælp – ofte også fordi de ikke har et godt netværk. Med det gruppeforløb, kan du få både hjælp og få styrket dine evner til at skabe relationer.

Det kan give en følelse af lettelse at møde andre, som står i en situation, der minder om ens egen. Deltagerne i gruppeforløbet, oplever blandt andet en gradvis stigning i tilfredshed med livet. Samtidig handler de i højere grad ud fra deres egne ønsker om, hvordan de gerne vil leve.

Det er min erfaring, at mandegruppen kan hjælpe til med at skabe nye sociale relationer, øge dine kompetencer i god kommunikation og hjælpe dig til at få styr på følelsesmæssige udfordringer. Social støtte fra gruppen, samt identifikation med og inspiration fra de andre mænd, skaber et godt grundlag for at komme videre.

Over otte gange vil du få mulighed for at:
– få fokus og skabe overblik
– få gode relationer
– blive bedre til at tackle svære samtaler
– få styrket dine personlige ressourcer
– få inspiration fra andre mænd til at komme videre

                        Gruppen.
Gruppen ledes af: Undertegnede

Gruppen vil foregå i naturen, evt. i hytte med bålplads.
Vi smider en pølse på grillen, mulighed for en kop kaffe og sodavand
En eller 2 af aftenerne vil der være foredrag, af en gæst ca 1 time.

Tidspunkt 19,00 – 21,30 tirsdage.

Deltagere 6-10 deltagere.

Første aften er gratis, prøveaften
Pris: 200 kr pr aften

Ved yderligere spørgsmål evt. tlf. 40433882
Interesseret send mail til. ckindberg@live.dk
Første gang. Udsat grundet Corona
Sted kommer senere. (Rødekro, Aabenraa omegn)
Jeg holder dig orienter stedet og adressen

Glæder mig til at høre fra dig.